Duke of Edinburgh

Wales Expedition Areas

Main Navigation

 

Visiting Wales

 

If you are planning on visiting Wales to complete your DofE Expedition, you might find the information below useful!

 

Supervisors and Leaders are encouraged to submit notifications by email at least four weeks prior to the expedition date to [email protected].

 

• Brecon Beacons Useful Information

• Brecon Beacons Campsite List 2016

• Brecon Beacons National Park – camping on farms

• Mid Wales Useful Information

• Mid Wales Campsite List 2016

• Snowdonia Useful Information

• Snowdonia Campsite List 2016

• Snowdonia Access Issues 

     

 

Ymweld â Chymru

Os ydych yn cynllunio i ymweld â Chymru i gwblhau eich Alldaith Dug Caeredin, efallai bydd y wybodaeth isod yn ddefnyddiol!

Anogir Goruchwylwyr ac Arweinwyr i gyflwyno hysbysiadau trwy e-bost o leiaf bedair wythnos cyn y dyddiad alldaith i [email protected]

 

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol Bannau Brycheiniog

Rhestr o Safleoedd Gwersylla Bannau Brycheiniog 2016

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – gwersylla ar ffermydd

Gwybodaeth Ddefnyddiol Canolbarth Cymru

Rhestr o Safleoedd Gwersylla Canolbarth Cymru 2016

• Gwybodaeth Ddefnyddiol Eryri

 • Rhestr o Safleoedd Gwersylla Eryri 2016

• Materion Mynediad Eryri

 

Wales Expedition Network Co-ordinator

 

Beverley Williams-Pugh

 

DofE Wales Market House Market Approach Brecon, Powys, LD3 7DA                  E:[email protected]  T: 01874 623086